ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.despykboutique.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της επιχείρησης  με εμπορικό τίτλο «Despy.k boutique» που εδρεύει στην Αθήνα, η οποία ανήκει στην κα. Δέσποινα Καλαντώνη με ΑΦΜ 161853437, με έδρα το Περιστέρι Λ. Θηβών 217 και τηλέφωνο 2105775804  .

Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται στην περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών και παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της www.despykboutique.gr , τους οποίους μπορείτε να βρείτε παρακάτω, καθώς και στην ενότητα ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ της ιστοσελίδας μας Despykboutique.gr, το περιεχόμενο της οποίας αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τους παρόντες ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση,η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα αλλά και η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Ο διαδικτυακός τόπος Despykboutique.gr, ο σχεδιασμός και το περιεχόμενό του, τα κείμενα, τα γραφικά, τα σήματα, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά και μόνο της επιχείρησης Despykboutique.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, download, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και πάροχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της  Despykboutique.gr  ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, σχέδια, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα Despykboutique.gr ή τα προϊόντα του καταστήματος και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με το Despykboutique.gr  καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Despykboutique.gr και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα Despykboutique.gr  κατά κανένα τρόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, στους δε χρήστες παρέχεται η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική, χρήση. Κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστοτόπου ενδέχεται να φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων, συνεργατών εταιρειών ή φορέων, και ως εκ τούτου αυτά αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Μεταβολές

Η Despykboutique.gr  διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να μεταβάλει και να τροποποιεί ελευθέρως και μονομερώς όλους ανεξαιρέτως  τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας, όπως αυτοί αποτυπώνονται στους παρόντες «Όρους Χρήσης» και στην ενότητα ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτή κρίνει αναγκαία. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κατόπιν οποιασδήποτε αλλαγής ή τροποποίησης, έκαστη  χρήση της ιστοσελίδας θα θεωρείται ότι αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή της. . Η Despykboutique.gr  μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας, της παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.  Η  Despykboutique.gr  δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της, αλλά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη, και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες. Σε κάθε περίπτωση η Despykboutique.gr  δεν  υπέχει καμία  ευθύνη.

Η Despykboutique.gr  δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή από διακοπές λειτουργίας ή λόγω ανωτέρας βίας.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Despykboutique.gr , οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η  Despykboutique.gr  είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Οι επισκέπτες συμφωνούν ότι η χρήση του δικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η  Despykboutique.gr προσφέρει τα προϊόντα και το περιεχόμενο αυτού «ΩΣ ΕΧΕΙ» για προσωπική χρήση και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση σχετικά με τον ιστότοπο και τη χρήση αυτού. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΑΘΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ Ή ΜΗ.

Η  Despykboutique.gr ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ: (Α) ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, (Β) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ Η ΗΘΙΚΗ) ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (Γ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΠΑΥΣΗ, ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (Δ) ΙΟΥΣ, TROJANS HORSES ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΚΑΙ (Ε) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία Despykboutique.gr  ,δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της. Οποιεσδήποτε πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία λαμβάνουμε από εσάς χρησιμοποιούνται από εμάς αποκλειστικά για τις ανάγκες της μεταξύ μας επικοινωνίας και εκτέλεσης της παραγγελίας σας και για κανένα λόγο τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται ή πωλούνται σε τρίτους. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας για περισσότερες διευκρινίσεις.

Όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μέσα από την ιστοσελίδα μας  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την υποστήριξη, ενημέρωση, προώθηση και εκτέλεση της παραγγελίας σας και για κανένα άλλο λόγο.

Μας παρέχετε τα στοιχεία αυτά οικειοθελώς στο πλαίσιο εγγραφής σας, στην οποία προβαίνετε έχοντας ήδη λάβει γνώση και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης αυτής και με τη ρητή συγκατάθεσή σας ότι τα στοιχεία αυτά επιτρέπεται να αποτελέσουν στο μέλλον, οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη κατά την κρίση μας και μέχρις ότου μας γνωστοποιήσετε ότι ανακαλείτε ρητά την παραπάνω συγκατάθεσή σας, αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους.

 

Διαγωνισμοί

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την Despykboutique.gr  την επομένη ημέρα της λήξης της περιόδου ισχύος ανάρτησης. Ο νικητής θα λαμβάνει τα προϊόντα που κάθε φορά ανακοινώνονται από την Despykboutique.gr. Για την κλήρωση θα χρησιμοποιείται εργαλείο τυχαίας επιλογής που θα αναρτάται στους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού. Ο νικητής θα ενημερωθεί άμεσα αποκλειστικά και μόνο μέσω της Despykboutique.gr. Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, που θέτουν οι όροι του διαγωνισμού. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τον διαγωνισμό ή αργότερα, σε οποιοδήποτε στάδιο, πρόσωπα ή νικητές που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) παράνομα, αθέμιτα ή απατηλά μέσα και στοιχεία αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή να παραβούν κάποιον από τους όρους συμμετοχής ή τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της ή των όρων χρήσης των κοινωνικών δικτύων, ή να προκαλούν ή να δύναται να προκαλέσουν ζημία ή/και βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο, πράξη ή παράλειψη. Ως αθέμιτα ή απατηλά μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η κλοπή, η δήλωση ψευδών, παράνομων ή κλεψίτυπων στοιχείων, η χρήση υβριστικού ή δυσφημιστικού περιεχομένου κλπ.. Η Despykboutique.gr διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση της να τροποποιήσει, ανακαλέσει, μερικά ή ολικά τους όρους και τον παρόντα διαγωνισμό, να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια αυτού ή να αλλάζει τα προσφερόμενα δώρα, τον τόπο, την ώρα διεξαγωγής του, ή να ματαιώσει αυτόν. Η οποιαδήποτε αλλαγή θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα ή/και την επίσημη σελίδα της στα κοινωνικά δίκτυα. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο του χρονικού σημείου λήξης, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Despykboutique.gr. Η Despykboutique.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για γεγονότα που υπεκφεύγουν του άμεσου πεδίου ελέγχου της, καθώς και για γεγονότα ανωτέρας βίας κ.λπ.. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση ακύρωσης ή αποκλεισμού συμμετέχοντα ή νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής του διαγωνισμού ή αλλαγής μερικώς ή ολικώς των δώρων ή των όρων του Διαγωνισμού. Η Despykboutique.gr δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη από τα τεχνικά συστήματα, που δικαιούνται να συμμετέχουν βάσει των παρόντων όρων. Δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης η Despykboutique.gr δεν ευθύνεται για την περίπτωση που είναι αδύνατη η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή. Η πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας ή και βλάβης στη Despykboutique.gr λόγω παραβίασης των παρόντων όρων με οποιονδήποτε τρόπο (παροχή ψευδών δηλώσεων, στοιχείων κ.λπ.) συνεπάγεται υποχρέωση αποκατάστασης και επανόρθωσης αυτής. Ο διαγωνισμός θα διαρκεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο κάθε φορά ανακοινώνεται. Εφόσον ο νικητής δεν ανταποκριθεί στις προσπάθειες επικοινωνίας της Despykboutique.gr, αρνηθεί την παραλαβή, ή παραλείψει να παραλάβει για οποιονδήποτε λόγο, εντός πέντε ημερών από την πρώτη όχληση, τότε θα χάνει το δικαίωμά του και, θα υπεισέρχεται στη θέση και τα δικαιώματά του επί του δώρου επιλαχών, ο οποίος θα ειδοποιείται άμεσα κατά όμοιο τρόπο. Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τον επιλαχόντα. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, ούτε ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα προϊόντα. Η Despykboutique.gr και οι συνεργάτες της δεν αναλαμβάνουν κάποια ετέρα υποχρέωση πέραν των όσων ρητώς δηλώνονται στους παρόντες όρους και στις σχετικές αναρτήσεις.

 

Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η χρήση της ιστοσελίδας  Despykboutique.gr  και οι συναλλαγές μέσω αυτής, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Για την επίλυση κάθε διαφοράς, εφόσον αυτή δεν επιλυθεί φιλικά,  αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης της Αθήνας.

Λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Despykboutique.gr  και των χρηστών της ιστοσελίδας και δεσμεύει μόνο αυτούς.

Η Despykboutique.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.

Η Despykboutique.gr  δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ωστόσο η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας και μετά από τις τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση αυτών.

Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.